Welcome to NielsPetterSolberg.tk
Norwegian Moviestars
Photogallery
Filmposter Archives
Published Work
CV
Seminars
Links
Contact
teller

Kurs/Seminars:

Jeg tilbyr følgende kurser, seminar eller foredrag. Kursene er holdt ved høgskoler, teatre, amatørteater organisasjoner og festivaler i Norge og utlandet.
I offer classes, seminars and speeches on the following subjects.
Please contact me for more information in English.

Theatre/Teater:

*Skuespillerteknikk/Actors training
Helgekurs eller kveldskurs i skuespillerteknikk/weekend workshop

Hvordan finne rollen og bruke scenerommet. Innstudering av rolle og analyse av manus. Vi jobber med en rekke roller og bruker improvisasjon til å utvikle karakter og samspill.

*Boals Forumteater/Boals Forum theatre
Weekendkurs eller regioppdrag/weekend workshop or directing assignments.
For bedrifter, skoler og ungdomsgrupper.

Augusto Boal er en brasiliansk teaterpedagog og instruktør som har dannet en egen skole innenfor teater og drama: "De Undertryktes Teater". Den brasilianske teatermannen har utviklet en teaterform som med suksess har koblet teatret til samfunnet. Hovedtanken er at folk gjennom drama og teaterarbeid skal kunne oppleve transformasjonen fra tilskuer til deltaker. Teaterformen har sitt utspring i Brasil og andre land der mennesker er politisk undertrykte. Likevel oppdaget Boal at mennesker i Vest-Europa og Skandinavia kan være undertrykte i mange forskjellige livssituasjoner. Han mener at kjønns- og rasediskriminering, all slags forskjellsbehandling kommer inn under de begrepene han her snakker om. Når det kommer til stykket har vi alle opplevd at andre mennesker har behandlet oss dårlig! Dette er utgangspunktet for forumspill.

Teaterpedagog Niels Petter Solberg har vært elev ved Augusto Boals institutt i Rio de Janeiro. Ved senteret har fem pedagoger ledet av Augusto Boal sitt daglige arbeid med ulike teatergrupper i forskjellige bydeler. Boal har utviklet sin metode i over 40 år gjennom sitt arbeid i Europa, USA og Sør Amerika. Den grunnleggende ideen i hans teorier er en protest mot den dramaturgi som møter oss overalt i vår vestlige kultur. På teater presenteres vi for handlinger der premissene er lagt, og der tingene skjer etter lovmessighet, som kan formuleres slik: ”Fordi det var sånn og sånn, førte det til det og det, og dermed måtte det ende slik”. Når nær sagt enhver fortelling er snekret etter denne modellen, er det utvilsomt med på å forsterke tilskuernes følelse av at det heller ikke nytter å forandre på dramaturgien i deres egne liv. Som et alternativ til det tradisjonelle teatret utviklet Boal teaterformer der publikum inviteres til å tvile på premissene, til å spørre: Kunne ikke personene handlet annerledes, valgt alternative løsninger, og dermed unngått det tragiske utfallet? Andre hadde også tenkt slike tanker og drømt om den kritiske og vurderende tilskuer, for eksempel Bertolt Brecht. Men Boal mente at dersom erkjennelsen skal slå inn, må det handles, ikke bare tenkes. Det er den passive tilskuerrollen som må utfordres, tilskueren må bli deltaker. I Boals terminologi oppstår dermed en ny, grenseoverskridende rolle i teatret: Kombinasjonen publikum og skuespilleren; ”the spect-actor”. Kurset utvikler en historie som kan brukes i forumspill hvor dialogen med publikum er en viktig faktor gjennom ”jokerens” rolle.

*Drama/drama
Helgekurs/weekend workshop.
Kurset passer for deg som driver med drama i undervisning og for amatørteaterskuespilleren. Drama og lek er et viktig hjelpemiddel i undervisningen av drama i skole, skolefritidsordningen og for dere som driver teater for barn, ungdom og voksne.

Kurset vil gi mange gode ideer til dramaøvelser og organiseringen av en time med dramaleker. Skuespillerteknikk vil bidra med enkle øvelser og tanker rundt arbeidet med scenerom og rolletolkning.

*Hvordan lage Revy/How to make a revue
Helgekurs/weekend course.
Fra tekst til ferdig forestilling. Revyformen er ganske unik og krever gode tekster og ideer.
Et stort apparat skal til for å skape en ramme rundt revyen som gir trygghet og god framdrift. Kurset fokuserer på de mange arbeidsoppgavene og gir skuespillerne trening i utfordringene med monolog og sketsj i samspill med publikum. Dette kurset kan også vare en uke under tittelen ”Sommerrevy”. Passer for ungdom og voksne.


*En reise i musikalens historie/History of musical theatre
4 timers foredrag/4 hours
En reise gjennom musikalens historie hvor du får en generell oversikt over de mange musikalene som har gjort suksess i USA og Europa. Et nyttig foredrag for deg eller dere som jakter etter en musikal å sette opp.

*Hvordan skrive et manus/how to write a manuscript
6 timers foredrag/workshop
Hvis du ønsker å utarbeide en ide til et mer konkret manus er dette kurset for deg. Gjennom dramaturgiske grep jobber vi fram et manus med dialog. Dette kan brukes for teater eller kortfilm. Ta med deg en god ide eller en historie som er klar for bearbeidelse.

FILM

*Norske kvinner i Hollywood/ Norwegian leading ladies in Hollywood
- Kulturhistorie med glamour, champagne og fordoms stjerner
2 timers foredrag/2 hours
En av Norges best gjemt hemmelighet er de norske kvinnene som gjorde karriere i internasjonal film, men som nærmest var glemt her hjemme: Greta Nissen, Sigrid Gurie, Vera Zorina, Greta Gynt, Anna-Lisa og Julie Ege. De spilte drømmerollene med medspillere som Bela Lugosi, John Wayne, Charles Bronson, Peter Cushing,Vincent Price, Gary Cooper og mange flere. En reise gjennom Hollywoods historie fra stumfilmens dager til de harde 30 årene, gjennom andre verdenskrig og fram til Hollywoods fall på slutten av 1950 tallet da fjernsynsalderen for alvor hadde flyttet inn i de tusen hjem.

Foredraget bygger på tv-serien ved samme navn og boken: Norske Filmdivaer i Hollywood.

*John Aasen: fra baktelt til filmduk
John Aasen: from freakshow to the silver screen
2 timers foredrag/2 hours
I nærmere hundre år (1840-1940) fantes det en underholdningsform som bare i USA alene hadde et årlig publikumstall på mange millioner: ”Freakshows”. Selv i dag, 40 år etter at de siste freakshowene avsluttet sin virksomhet, lar folk seg fascinere av fenomenet. Mennesket har alltid vært drevet av nysgjerrigheten på det ukjente, det som finnes i mørket, det uforklarlige, svaret på vår egen opprinnelse. Fra vår egen norrøn mytologi til den greske, har fabelen om kjempe mennesket vært en sentral skikkelse som har skapt frykt og fascinasjon. Vår egen norske eventyrverden domineres av tusser og troll, dverger og andre rare skapninger. Mens de fleste av disse skikkelsene ble trygt bevart mellom en bokperm, bringer historien om de gamle freakshowene noen av disse karakterene til levende live.

John Aasen, ”Den norske kjempen” , nordmannen med ekte Numedal dialekt, fikk en lang reise i en underholdningsverden, som da han ble født i 1887, hadde oppnådd popularitet gjennom den amerikanske showmannen P.T. Barnum (1810-91). En arena for de som hadde originale utseender, et sted for økonomisk trygghet for en befolkningsgruppe som kanskje ikke hadde noe annet valg mellom utstilling og en lukket institusjon. Selv her i Norge var det mange mennesker som var gjemt bort i loft og kjeller. Mennesker som var mutasjoner, som opplevde at deres gener var slått krøll på under fosterstadiet. De fleste levde et isolert liv.

John Aasen ble selve kongen av sideshow artister i film. Han ble filmstjerne i Harold Lloyds ”Why Worry” (1923) Hans siste filmopptreden er i 1936, etter syv filmer, i en kriminalfilm tatt fra sirkusmiljøet: ”Charlie Chan at the Circus”. John Aasen døde i 1938. Foredraget er en reise i en underholdningsverden med mange interessante historier.

*Ufrivillig humor i film/Unintentional humour in film
2 timers foredrag./2 hours.
Gjennom mange filmglimt og humoristiske innslag gjør vi en reise i filmens historie hvor ufrivillig humor dukker opp. Fra science fiction og skrekkfilmens historie finnes mange eksempler på filmer som i sin uskyldighet får oss til å le i dag. Filmmusikalene er heller ingen unntak og vi ser nærme på b-filmens mange tapre forsøk på å lage kvalitet på lavbudsjett.
Det er ikke bare Ed Wood som har krav på kalkun status. Mange artige filmklipp gir foredraget en lystig ramme.

Dette foredraget kommer i flere varianter innenfor: musikalens historie og horror/sci-fi.

All rights: Niels Solberg © Webmaster: DreamCatcher